Thẻ: Thông tắc cống tại cầu giấy

THÔNG TẮC BỂ PHỐT TẠI HÀ ĐÔNG

THÔNG TẮC BỂ PHỐT TẠI CẦU GIẤY

Quận Cầu Giấy trong thời gian vừa qua luôn xảy ra các sự cố liên quan tới tắc nghẹt bể phốt, bồn cầu, nhà vệ sinh, để có thể xử lý được nhanh chóng nhất …